Pod koniec roku Sejm przyjął kilka ważnych dla rolników ustaw. Jak mówi poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłom zależy na stabilizacji sytuacji rolnika i jego dochodów.

Ustawa o sprzedaży detalicznej pomoże rolnikom sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność.

Poseł Jarosław Sachajko wskazuje, że jego klub Kukiz’15 miał jednak pomysł dalej idący niż przyjęte rozwiązania z projektu rządowego. Klub głosował przeciwko ustawie, w proteście przeciwko niedookreśleniu wymagań weterynaryjnych.

- Ministerstwo chowa się za przepisami unijnymi, zobaczymy, co z tych przepisów wybierze – podsumowuje poseł. Jak podkreśla, za niska jest też kwota wolna od podatku.

Na stabilizację dochodów mogłaby wpłynąć ustawa przewidująca możliwość prowadzenia w siedlisku działalności pozarolniczej. Dywersyfikacja dochodów ułatwiłaby rolnikom przetrwanie w okresie kryzysu na rynkach rolnych.

Ustawa ubezpieczeniowa, przewidująca ubezpieczenia pakietowe i zabezpieczająca więcej pieniędzy na dopłaty do składek, pozwoli reagować z wyprzedzeniem na zagrożenia, a nie tylko likwidować skutki, pomagając osobom dotkniętym skutkami niekorzystnych zjawisk.

Dywersyfikacja dochodów poprzez działalność pozarolniczą jest niezbędna – mówi poseł i wskazuje na potrzebę szybkiego przyjęcia ustawy o spółdzielniach – to pozwoliłoby odzyskać drobną przetwórczość.

Poseł ocenia jako karygodną utylizację zdrowych świń. Firm przetwórczych nie mamy w polskich rękach, trzeba to zmienić – podkreśla poseł. Trzeba wspomagać i budować polskie przetwórnie.