Zaskarżone uchwały dotyczyły odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii oraz rozszerzenia katalogu czynności nie wykonywanych przez lekarzy weterynarii. Jak podaje komunikat KRL-W, Sąd Najwyższy uzasadnił umorzenie postępowania, gdyż orzekanie o wyżej wymienionych uchwałach stało się bezprzedmiotowe wobec uchylenia tych uchwał przez KRL-W.

Sąd Najwyższy umorzył również postępowanie odnośnie do uchwały w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu KRL-W z MRiRW. Ministerstwo Rolnictwa sugerowało, że wymienione ustawy są niezgodne z prawem, gdyż według resortu, KRL-W nie ma uprawnień, aby zobowiązywać uchwałami lekarzy weterynarii do zachowywania się w określony sposób.

Sąd Najwyższy uchylił natomiast uchwałę KRL-W w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii, w tym przypadku stwierdzając jej niezgodność z prawem. W uchwale tej Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zobowiązała Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkich i powiatowych lekarzy do zagwarantowania protestującym weterynarzom ochrony przed możliwymi konsekwencjami finansowymi czy personalnymi oraz zagwarantowania im propozycji podpisywania umów z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że organy samorządu lekarzy weterynarii nie są uprawnione do zobowiązywania organów administracji publicznej do określonych działań.