Sejm jednogłośnie uchwalił obszerną nowelizację ustawy o ochronie roślin. Reguluje ona sprawy związane z wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin, również tych sprowadzanych z Unii Europejskiej. I, jak czytamy w "Rzeczpospolitej": "Wdraża ona do polskich przepisów wiele unijnych regulacji. Zgodnie z tymi przepisami gospodarstwa rolne, na terenie których nie stwierdza się występowania określonych szkodliwych organizmów atakujących rośliny uprawne, można będzie uznać za wolne od nich. Pozwoli to na stosowanie wobec plonów z tych gospodarstw mniej restrykcyjnych wymagań fitosanitarnych w wypadku ich eksportu, a także opatrywać je specjalnymi paszportami. Przepisy zezwalające natworzenie miejsc produkcji wolnych od organizmów kwarantannowych są zgodne z zasadami określonymi w międzynarodowych standardach w zakresie środków fitosanitarnych."

Źródło: Rzeczpospolita