Po raz kolejny samorządy nie wywiązały się z obowiązku przeprowadzenia podziału na nowe obwody łowieckie – a dokładniej nie zrobił tego samorząd mazowiecki. I dlatego posłowie (ich reprezentantem jest Robert Telus z PiS, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) przedłożyli Sejmowi projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Uchwały w sprawie podziału miały być podjęte do końca 2021 roku (termin ten był już dwukrotnie przekładany).

Więcej:

Ciągle za mało czasu na nowe obwody łowieckie? 

Projekt przedłożony w Sejmie stanowi, że - w sytuacji niepodjęcia uchwał - dotychczasowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii zachowują wprawdzie ważność do dnia 31 marca 2022 r., ale podział dotychczasowy na obwody ma zachować ważność w przebiegu dotychczasowych granic obwodów łowieckich do granicy województwa do dnia następującego po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwał.

Gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich do dnia następującego po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwał prowadzą dotychczasowi dzierżawcy lub zarządcy tych obwodów łowieckich.

Dopingiem do podjęcia uchwał przez samorząd ma być obowiązek wypłacenia odszkodowań ze środków własnych przez samorząd województwa za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny powstałe na obszarze województwa nieobjętego podziałem. W projekcie nie określono, kto zapłaci odszkodowania za szkody łowieckie poniesione przy wykonywaniu polowania.

Projekt przewiduje też, że wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich w województwach, w których nie dokonano podziału na obwody łowieckie do dnia 31 grudnia 2021 r. składa się w terminie 30 dni od dnia ich utworzenia.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2022 r.

Czy to może pierwszy krok do przejęcia przez państwo obowiązku wypłaty odszkodowań od dzierżawców obwodów łowieckich i LP?

Obarczenie samorządów odszkodowaniami w przypadku niepodjęcia przez nich uchwał o nowym podziale zapowiedziano przed rokiem.

Więcej:

Za szkody łowieckie zapłacą marszałkowie województwa?