Gminy powinny już zacząć przygotowywanie przetargów na wybór firm, które zgodnie z nową polityką odpadową będą odbierać śmieci od mieszkańców w przyszłym roku. Jednak samorządy bojkotują przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska stwierdza, że gmina, jeśli dysponuje własnymi spółkami, które są w stanie realizować zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, w ogóle nie powinna robić takich przetargów.

Do inicjatywy prezydenta Inowrocławia dołączają kolejni samorządowcy - m.in. ze Stowarzyszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Przedsiębiorstwa zainteresowane przetargami na wywóz śmieci zarzucają samorządowcom próby ograniczania wolnej konkurencji.

- Muszą w końcu zrozumieć, że ustawodawca każe wszystkim konkurować na rynku na równych zasadach - uważa Michał Dąbrowski, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Gospodarki Odpadami zrzeszającej 145 firm z branży.