Wszystkie zaproponowane przez senatorów poprawki zyskały akceptację posłów, a także sejmowego Biura Legislacyjnego i rządu.

Sejm może zająć się nimi jeszcze na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu.