Przed wtorkowym głosowaniem posłowie mieli do rozpatrzenia ponad 100 poprawek, zgłoszonych do projektu w II czytaniu. Najważniejsze dotyczyły m.in. ochrony danych osobowych w spółdzielniach, dostępu członków do podjętych uchwał, ulg podatkowych, lustracji w spółdzielniach, czy sposób wyboru członków do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ostatecznie za projektem było 201 posłów, przeciwko 211. Poparła go tylko Platforma Obywatelska, przeciwko były PiS, SLD, PSL, PJN i część posłów niezrzeszonych.

Projekt miał wprowadzać kilka nowych rozwiązań, m.in. walne zgromadzenie członków spółdzielni mogłoby, niezależnie od porządku obrad, podejmować uchwały w niektórych sprawach należących do jego wyłącznej właściwości.

W czasie prac sejmowych kontrowersje budziła kwestia lustracji w spółdzielniach. W tej chwili lustratora wyznacza związek rewizyjny albo Krajowa Rada Spółdzielcza. Zgodnie z projektem lustrację miały przeprowadzać osoby, którym uprawnienia nada Komisja Nadzoru Lustracyjnego po pozytywnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Obecnie obowiązujące prawo spółdzielcze z 1982 r. było dotychczas ponad trzydzieści razy nowelizowane. Projekt ustawy "O spółdzielniach" miał zawierać wyłącznie przepisy wspólne dla wszystkich spółdzielni, a także przepisy o związkach spółdzielczych i Krajowej Radzie Spółdzielczej.