Senat zgłosił do projektu budżetu państwa na 2022 rok kilkadziesiąt poprawek, wśród nich przewidującą uwzględnienie w budżecie wydatków na dopłaty do nawozów i na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego.

Więcej: Senat chce dopłat do nawozów i rekompensat za upadłe firmy skupujące

Sejmowa Komisja Finansów odrzuca właśnie kolejne poprawki Senatu do ustawy budżetowej.

Obrady rozpoczęto o godz. 14.

Stanowisko rządu  jest negatywne do kolejnych poprawek.

Także poprawka przewidująca dopłaty dla rolników na zakup nawozów, z kwotą dotacji i subwencji 140.000 tys. zł – nie uzyskała poparcia rządu i została przez posłów komisji odrzucona. Za poprawką było 26 posłów, 28 zagłosowało przeciw. Nikt się nie wstrzymał.

Nie powstanie również fundusz rekompensat dla rolników, którzy ponieśli stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego, z kwotą dotacji i subwencji 500.000 tys. zł. Za jego utworzeniem było 24 z 52 głosujących posłów. Rząd był przeciw.

Teraz nad poprawkami Senatu będzie debatował cały Sejm – obrady odbędą się w dniach 26 i 27 stycznia 2022 r.