Sejm odrzucił wniosek senacki o rozszerzenie zakresu regulacji ustawy o Krajową Radę Spółdzielczą tak, by koszty związane z jej uczestnictwem w ramach organizacji Copa-Cogeca również mogły być dofinansowane.

Nowe przepisy zakładają, że w latach 2021-2026 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych UE (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Dlatego też - zdaniem resortu rolnictwa - konieczna jest kontynuacja wsparcia organizacji rolniczych z budżetu państwa.

Ustawa trafi do podpisu prezydenta.