Zgodnie z nowelizacją dzierżawcy posiadający ponad 300 ha ziemi będą musieli oddać do zasobu agencji nieruchomości 30 proc. dzierżawionej powierzchni. Zostanie ona sprzedana rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw.

Za przyjęciem noweli głosowało 316 posłów, 20 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili większość poprawek zgłoszonych w II czytaniu. Ponieważ przepadły wszystkie poprawki SLD, klub ten głosował przeciw ustawie.

Nowelizacja powstała na podstawie dwóch projektów ustaw: rządowego i poselskiego. Podczas sejmowych prac zwiększono limit powierzchni gospodarstw, która nie podlega jej regulacjom. Pierwotnie miały być to wszystkie gospodarstwa dzierżawiące ziemię, w przegłosowanej wersji nie będą jej podlegać gospodarstwa do 300 ha.

Posłowie zaostrzyli też kryteria nabywania ziemi przez rolników - będą oni musieli mieszkać w gminie, w której będą chcieli kupić ziemię nie jak dotychczas 3 lata, a 5 lat.

Zgodnie z uchwaloną nowelą zmieni się struktura organizacyjna ANR - zlikwidowana zostanie rada nadzorcza Agencji. Jej działaniem nadal będzie kierował prezes. Nowelizacja doprecyzowuje działania Agencji Nieruchomości Rolnych.

Nowe przepisy regulują także inne kwestie dotyczące terenów wiejskich we władaniu ANR, m.in. sprawy mieszkaniowe. Lokatorzy zajmujący historyczne budynki nie inwestują w takie mieszkania, co powodowało, że zabytkowe obiekty niszczały. Teraz Agencja będzie mogła zaproponować takim lokatorom lokale zastępcze, a budynek sprzedać. Nowelizacja pozwala ANR budować i wynajmować lokale.

Zmiana umożliwia też karanie osób, którzy korzystają z ziemi należącej do Agencji bez stosownej umowy.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Ma wejść w życie 30 dni od jej ogłoszenia.