Za nowelizacją opowiedziało się 312 posłów, przeciw było 11, a 129 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił cztery poprawki Koalicji Obywatelskiej. Jedna z nich mówiła o tym, że "narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium RP w okresie 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19".

Nowelizacja ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące, tak, aby spis trwał sześć miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano - do 30 czerwca 2021 r.

Nowela zakłada także ujednolicenie stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę przeprowadzania przez nich wywiadu z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym. Zgodnie z projektem, jako wynagrodzenie rachmistrza spisowego ustala się iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto.

Kolejna zmiana nowelizacji odnosi się do wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania w trakcie trwania spisu audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny poprzez polskie radio i telewizję polską.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 r. Tegoroczny ma rozpocząć się 1 kwietnia. Zwykle NSP polegał na udzielaniu wywiadu rachmistrzom odwiedzającym Polaków w miejscach zamieszkania. Tegoroczny ma być przeprowadzony metodą "obowiązkowego samospisu internetowego". Metoda ta polega na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem internetowej aplikacji, dane od nich będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.

Spis ma dostarczyć GUS danych m.in. o liczbie ludności na terenie Polski, strukturze demograficznej, sytuacji społecznej i ekonomicznej gospodarstw domowych oraz warunkach mieszkaniowych. Spis jest obowiązkowy, podlegają mu wszystkie osoby przebywające na terenie kraju, także te, które nie mają stałego miejsca zamieszkania.

GUS uruchomi specjalną infolinię poświęconą NSP, ma być czynna od 15 marca.