Ustawę przegłosowano jednogłośnie - opowiedziało się za nią 444 posłów. Podczas II czytania projektu w Sejmie nie zgłoszono poprawek.

Zmiany do rządowego projektu zostały natomiast wniesione podczas wcześniejszych prac w komisji rolnictwa. Uwzględniały one uwagi Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Dotyczą one m.in. ograniczenia obszaru handlu żywnością wyprodukowaną przez rolników. Przewidziano, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być - tak jak dotychczas - sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych. Natomiast na terenie całego kraju będzie możliwa sprzedaż wyrobów pochodzenia roślinnego.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) (dawniej nazywany sprzedażą bezpośrednią) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Znowelizowana ustawa w celu ułatwienia prowadzenia rolniczego handlu detalicznego podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podatku dochodowego.

W ustawie zaproponowano też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi ona do prac w Senacie.