W uchwale podkreślono, że Witos - "wybitny polityk, poseł na Sejm, niekwestionowany przywódca ruchu ludowego, w swoim działaniu zawsze na pierwszym miejscu stawiał państwo polskie, walczył o równouprawnienie warstwy chłopskiej, jej emancypację społeczno-polityczną i upodmiotowienie obywatelskie mieszkańców wsi".

"Wincenty Witos był człowiekiem walki i czynu, chłopem patriotą, politykiem kompromisu" - czytamy w uchwale.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 140. rocznicę urodzin Wincentego Witosa pragnie oddać mu hołd i uczcić jego pamięć" - głosi uchwała