Za ustawą powiedziało się 421 posłów, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Wcześniej projektem zajmowały się sejmowe komisje: rolnictwa oraz spraw zagranicznych. Podczas drugiego czytania projektu nie wniesiono poprawek.

Polska jest członkiem dwóch organizacji ONZ zajmujących się kwestiami rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie chce przystąpić do trzeciej - Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund of Agricultural Development) (IFAD). Został on założony w 1977 r.

Zamysł powołania takiego Funduszu zrodził się podczas światowej konferencji żywności, która miała miejsce w Rzymie 1974 r. Impulsem stał się kryzys na rynkach żywności, który wywołał klęskę głodu i niedożywienie w wielu regionach świata, przede wszystkim w najuboższych krajach Afryki - mówił w środę podczas drugiego czytania projektu poseł sprawozdawca Jan Duda (PiS).

Fundusz posiada międzynarodową osobowość prawną. Jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Siedziba IFAD mieści się w Rzymie. W skład systemu Narodów Zjednoczonych wchodzi 15 organizacji wyspecjalizowanych, spośród których Polska nie należy jedynie do IFAD.

Polska jest jednym z zaledwie dwóch krajów członkowskich ONZ, spośród 50 największych gospodarek świata, które nie są członkami IFAD. Ponadto Polska jest w gronie jedynie 7 krajów UE, które nie należą do Funduszu.

Poseł podkreślił, że przystąpienie do IFAD będzie stanowiło potwierdzenie wagi, jaką Polska przywiązuje do wzrostu zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Dodał, że na forum tej organizacji będzie możliwe włączenie się w debatę i procesy decyzyjne podejmowane na rzecz globalnego rozwoju oraz służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych w "Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ponadto, biorąc pod uwagę specjalne kompetencje IFAD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, Polska może przyczynić się do wypracowania międzynarodowej strategii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w porozumieniu z partnerami z G7/G20.

Polska jako kraj rozwinięty, nie będzie bezpośrednio beneficjentem pomocy ze strony IFAD, lecz może dzięki członkostwu w tej organizacji przede wszystkim promować polskie rolnictwo (m.in. przez transfer polskich technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innym krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc rozwojową czy przez inwestycje infrastrukturalne w rolnictwie i sprzedaż maszyn rolniczych) i dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy Funduszu w celu realizacji krajowych celów rozwojowych.

Duda zaznaczył, że przystąpienie Polski do Funduszu nie będzie wymagało zmian w obowiązującym prawie. Zaznaczył, że członkostwo nie wiąże się żadnymi obowiązkowymi wpłatami ani wkładami do budżetu, mają one wyłącznie charakter dobrowolny. Dodał, że obecnie ok. 100 państw członkowskich dobrowolnie wspiera Fundusz. Żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu.

Duda poinformował, że 5 lutego br. Rada Ministrów wyraziła zgodę na przekazanie do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa wniosku o członkostwo w nim Polski.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.