Posiedzenie dziś odbędzie się w siedzibie Sejmu, jutro – zdalnie.

W porządku dziennym posiedzenia znalazły się dwa punkty: zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie zapowiedziano, iż porządek dzienny będzie uzupełniony o pakiet antykryzysowy (tego projektu wciąż nie ma).

Do rozstrzygnięcia Sejmu pozostawiono natomiast wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o rozpatrzenie czterech informacji:

- Informacja Ministra Koordynatora Służb Specjalnych na temat nieprawidłowości w działaniach służb specjalnych podejmowanych wobec pana Mariana Banasia (obecnie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli) od 2015 r. do chwili obecnej;

- Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat nieprawidłowości w działaniach służb specjalnych podejmowanych od 2015 r. do chwili obecnej wobec Pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

- Informacja Rady Ministrów dotycząca podejmowanych działań w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terytorium naszego kraju;

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Dzisiejsze posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.

Czytaj też: W piątek Sejm nie zajmie się budżetem na 2020 rok?

Tarcza antykryzysowa gotowa