Negatywną opinię komisja wyraziła wobec dwóch poprawek: przenoszącej 23 mln zł na opiekę nad Polonią z budżetu MSZ ponownie do dyspozycji Kancelarii Senatu oraz przenoszącą 500 tys. z Agencji Rynku Rolnego na obchody 150. rocznicy powstania Kółek Rolniczych.