• Platforma Obywatelska złożyła poprawki do projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym.
  • Poprawki dotyczyły m.in. zniesienia egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego, kontroli rolników ekologicznych jeszcze przez pięć lat od dnia wycofania się przez nich z produkcji ekologicznej czy podniesienie kar dla przedsiębiorców za złe znakowanie produktów eko.
  • Wszystkie osiem poprawek odrzuconych zostało głosami PiS. Negatywnie zostały zaopiniowane także przez stronę rządową.

W środę podczas II czytanie projektu skrytykowała go Małgorzata Tracz (KO). "To jest zły projekt ustawy. To projekt, który zamiast usunąć bariery administracyjne i prawne w rolnictwie ekologicznym, te bariery zwiększy i zahamuje rozwój rolnictwa ekologicznego na wiele lat. To projekt, któremu sprzeciwiają się organizacje ekologiczne, a także sami rolnicy ekologiczni" - mówiła posłanka w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

- Wasze poprawki dotyczyły wręcz kuriozalnych rzeczy. Wykreślaliście w swoich poprawkach konkretne zapisy, które przewiduje to rozporządzenie, które implementujemy - odpowiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Spór o rolnictwo ekologiczne

Wiceminister stwierdził, że "ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej jest oczekiwana nie tylko przez kilkadziesiąt tysięcy rolników i przetwórców, ale i wszystkich konsumentów, którzy wybierając produkty ekologiczne, chcą mieć pewność, że otrzymują żywność wytworzoną zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej Unii Europejskiej".

Wcześniej podczas prac w komisji rolnictwa do rządowego projektu ustawy zostało wprowadzone 10 poprawek zgłoszonych przez PiS; wszystkie zgłaszane przez posłów opozycji zostały odrzucone.

Certyfikacja produkcji ekologicznej

Projektowana ustawa zawiera implementację unijnych przepisów. W stosunku do obecnie obowiązującej wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na głównego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie miał on też w kompetencjach wydawanie decyzji i "wiążących poleceń" w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

Kontrola i nadzór nad rolnictwem ekologicznym

Projektowana ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy wprowadzą ułatwienia dot. stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej oraz Turcji. Nawozy te będzie można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych - wskazano.

Wyższe dopłaty dla rolników ekologicznych

Przepisy ustawy przewidują również zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to ma podnieść wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projekt proponuje zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dot. eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.