Tym samym PiS ma trzech wiceprzewodniczących.

Wyboru prezydium Komisji dokonano podczas pierwszego posiedzenia KRiRW w listopadzie 2015 roku. Przewodniczącym został poseł Jarosław Sachajko z Kukiz’15 – jedyny kandydat. Pomimo że KRiRW jest „komisją dużą” i może mieć pięciu wiceprzewodniczących, nie zgłoszono wówczas piątego kandydata na wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczącymi zostali więc wszyscy czterej zgłoszeni do tej roli posłowie: Dorota Niedziela (PO), Mirosław Maliszewski (PSL), Jan Krzysztof Ardanowski i Robert Telus (obaj z PiS).

Teraz okazało się, że wiceprzewodniczących jest za mało.

- Czemu ma służyć rozszerzenie tak szerokiego Prezydium Komisji? – dopytywał poseł Stanisław Żmijan (PO), który przygotował na to posiedzenie dezyderat w sprawie ASF i chciał, aby komisja właśnie tym się zajęła. „To prośba o wzmocnienie działania rządu” – przekonywał poseł, ale komisja nie zgodziła się na rozszerzenie porządku posiedzenia i pracę nad dezyderatem.

A jak wytłumaczono zajęcie się rozszerzeniem prezydium?

- Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości zgłosili prośbę o rozszerzenie. Bardzo proszę o uzasadnienie – mówił przewodniczący komisji Jarosław Sachajko.

Uzasadnienie wygłosił poseł Robert Telus (PiS):

- Regulamin daje taką możliwość. Dawał taką możliwość na początku kadencji. Nie powołaliśmy jednego wiceprzewodniczącego. Teraz stwierdziliśmy, że taki wiceprzewodniczący jest potrzebny.

I poseł zgłosił na wiceprzewodniczącego posła Kazimierza Gwiazdowskiego.

Poseł Dorota Niedziela (wiceprzewodnicząca z PO) dopytywała jednak:

- Panie pośle, przez dwa lata Prezydium radziło sobie z tworzeniem programu obrad, itd. Co się takiego zdarzyło, że po dwóch latach trzeba powołać następnego członka Komisji? Nie wiem, co takiego się wydarzyło, że potrzeba piątej osoby do Prezydium. Naprawdę to nie jest osobiście do pana. Ktokolwiek by się nie pojawił, moje pytanie brzmi, dlaczego rozszerzamy. Co takiego się wydarzyło, że musieliśmy poszerzyć skład Prezydium?

Poseł Zbigniew Dolata z PiS tak odpowiedział na to pytanie:

- Może spróbuję odpowiedzieć na pytanie pani wiceprzewodniczącej. Może chodzi o sytuację z ostatniego posiedzenia Prezydium, kiedy dwoje wiceprzewodniczących zaspało. Być może jak będzie więcej...

Ale poseł Dorota Niedziela nie uznała tego argumentu, jak stwierdziła – zaspali posłowie z opozycji.

Również poseł Zbigniew Ajchler nie rozumiał sytuacji:

- Nie wiem, jaki jest cel procedowania. Chciałbym się dowiedzieć, jaki kolega kandydat ma program usprawnienia funkcjonowania naszej Komisji. Bardzo mnie to interesuje, choć mam do niego zaufanie, że będzie działał pozytywnie.

Zanim jednak głos zabrał kandydat na wiceprzewodniczącego, posłowie przegłosowali wniosek o zwiększenie liczby wiceprzewodniczących. „Za” było 16 posłów.

Głos zabrał kandydat na wiceprzewodniczącego poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS):

- Tylko króciutko odpowiem i kończę. Wiem, że nie muszę się tłumaczyć przed panem Zbyszkiem. Powiem krótko, panie Zbyszku. Jestem chłopem z polskiej wsi. Byłem sołtysem. Cztery kadencje byłem wójtem gminy. Dwa razy byłem radnym sejmiku wojewódzkiego podlaskiego. A więc podobnie jak pan.

Poseł Żmijan zgłosił wobec tego posła Zbigniewa Ajchlera jako kolejnego kandydata na piątego wiceprzewodniczącego – ale ten odmówił.

Za powołaniem posła Gwiazdowskiego na wiceprzewodniczącego głosowało 20 posłów, 2 było przeciw i 2 się wstrzymało.

Poseł Kazimierz Gwiazdowski jest z zawodu pracownikiem samorządowym, ukończył Technikum Melioracji Wodnych. W tej kadencji Sejmu poseł wypowiedział  się na posiedzeniach Sejmu 11 razy (2 wypowiedzi to niewygłoszone oświadczenia) - dwa razy na tematy rolnicze. Jest też członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Od 16 listopada został piątym wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że prezydium komisji kolegialnie kieruje pracami komisji, a w szczególności:

1) opracowuje projekty planów pracy komisji,

2) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,

3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,

4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,

5) wyznacza sprawozdawców (referentów) na posiedzenia komisji.

Prezydium komisji podejmuje uchwały większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.