Propozycję przejęcia ustawy bez poprawek zgłosił senator Jerzy Chróścikowski (PiS), została ona poparta przez senatorów jednogłośnie.

Chodzi o ustawę o paszach, która została uchwalona w 2006 r. Wówczas wpisano do niego zakaz żywienia zwierząt paszami GMO. Jednakże wiadomo było, że wykonanie tego zakazu jest niemożliwe, dlatego ustalono, że przepis ten wejdzie w życie w 2008 r. Termin ten był przesuwany jeszcze w 2008 r., 2013 r., w 2017 r, i w 2019 r. Według dotychczasowych przepisów, moratorium obowiązuje tylko do końca roku.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, w Sejmie były rozpatrywane dwa projekty poselskie: PSL-Kukiz'15 oraz PSL, jeden przesuwał termin zakazu o 3 lata, drugi o cztery lata. Poprawkę, by przyspieszyć obowiązywanie zakazu za dwa lata zgłosił przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Robert Telus (PiS).

Bartosik wyjaśnił, że skrócenie moratorium ma zmotywować do szybkiego zwiększenia podaż krajowych komponentów pasz.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska przekonywała senatorów, żeby wydłużyć moratorium nie o 2, a o 4 lata, gdyż w tej chwili nie ma możliwości zastąpienia śruty sojowej innymi rodzajami białek. Zapewniła również, że przemysł paszowy będzie skupował krajowy surowic - rośliny bobowate i strączkowe by zwiększać ich udział w paszach.

Obecnie importowana, genetycznie modyfikowana śruta sojowa, ma 70 proc. udziału w produkcji pasz. Rodzima produkcja białka stanowi ok. 26-30 proc. i w głównej mierze składają się na nią nasiona roślin strączkowych, suszone wywary oraz poekstrakcyjna śruta rzepakowa

Polska importuje rocznie ok. 2,5 mln ton genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Wykorzystuje się ją do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Ustawa będzie jeszcze procedowana podczas plenarnego posiedzenia Senatu.