Senackie komisje: rolnictwa i rozwoju wsi oraz budżetu i finansów publicznych zajmowały się w piątek trzema poprawkami zgłoszonymi w czwartek na posiedzeniu plenarnym Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W trakcie posiedzenia komisji upadł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Senatorowie przyjęli dwie poprawki zgłoszone przez senatora Jana Marię Jackowskiego.

Poprawki te mają na celu zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez zmianę wskaźników stosowanych do określenia rocznego limitu takiego zwrotu ze 110 do 130 (w odniesieniu do gruntów rolnych) oraz z 40 do 60 (w odniesieniu do jednostek przeliczeniowych bydła).

Jednocześnie poprawki zwiększają maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy w latach 2022-2031.

Rząd w projekcie nowelizacji zaproponował wzrost limitu o 160 mln zł, tak aby po zmianach zwrot części akcyzy zawarty w paliwie rolniczym miał łączną wartość ok. 1,3 mld zł rocznie.

Poprawka senatora Jackowskiego ma na celu zastąpienie wyrazu "160 600 tys. zł" wyrazem "480 000 tys. zł".

Nowe przepisy były zapowiadane podczas prezentacji Polskiego Ładu w części skierowanej dla rolników. Rozwiązania te mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

Nowela zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Ustawa zwiększa limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Zapewniał też, że resort rolnictwa monitoruje sytuację i w razie potrzeby rząd może zaproponować kolejne podwyższenie limitu paliwa, od którego przysługuje zwrot akcyzy.