Wśród zgłoszonych są poprawki dotyczące rolnictwa. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych odrzuciła poprawkę proponującą przesunięcie 0,5 mln zł z funduszu na tzw. szklankę mleka na finansowanie działań związanych ze sto pięćdziesiątą rocznicą powstania kółek i organizacji rolniczych. Uznała jednak cel przesunięcia środków za słuszny – i zaproponowała poprawkę alternatywną: sfinansowanie obchodów z wydatków administracyjnych Agencji Rynku Rolnego.

Druga negatywna opinia komisji dotyczyła środków na ARIMR.
- Komisja odrzuciła także poprawkę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponującą przesunięcia w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – mówił senator Kazimierz Kleina. - W tej poprawce proponowano zwiększenie limitu przeznaczonego na niskooprocentowane kredyty dla rolników, ale uznaliśmy, że jeszcze w grudniu 2011 r. można było tak przygotować plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żeby nie było wątpliwości, że ta kwota jest zbyt mała. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku agencja uważała, że środki zagwarantowane na ten cel są wystarczające, a przecież w ciągu miesiąca nie zdarzyło się nic tak nadzwyczajnego, aby dokonywać takiej zmiany. Po rozmowie z ministrem rolnictwa uznaliśmy, że ewentualne zmiany w planie finansowym mogą być dokonywane w ciągu roku, jeżeli sytuacja ulegnie zmianie na tyle, że dopłaty do kredytów preferencyjnych będą zbyt małe. Wówczas w ciągu roku będzie można dokonać zmian w planie finansowym agencji za pośrednictwem uchwał rządu i sejmowej Komisji Finansów Publicznych.