Ustawę poparło 60 senatorów, 23 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Znowelizowana ustawa o dopłatach bezpośrednich wprowadza nową dopłatę - do tytoniu wysokiej jakości. Ma ona przysługiwać rolnikom, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie oraz zawarli umowę na uprawę tytoniu lub umowę kontraktacji (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym tzw. pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

W tym i przyszłym roku resort rolnictwa planuje przeznaczyć na ten cel po ok. 30 mln euro z budżetu UE. Wysokość stawek dopłat będzie zróżnicowana i zależeć będzie od odmiany tytoniu i jego jakości.

Ponadto nowelizacja zmienia zasady przyznawania dopłat do owoców miękkich (malin i truskawek). Od 2012 r. będą one niezwiązane z produkcją. Taka dopłata będzie przysługiwała rolnikom, którzy uprawiali maliny lub truskawki w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013. W 2012 r. na ten cel prawdopodobnie zostanie przeznaczone 19 mln euro (w tym 11,04 mln euro z budżetu UE).

Rząd zatwierdził projekt 24 stycznia, już 26 odbyło się pierwsze i drugie czytania, a Sejm uchwalił ustawę 27 stycznia. Zgłoszenie projektu poprzedziły konsultacje z Unią Europejską, które skończyły się w połowie grudnia. Datą wyznaczającą tempo prac jest 15 marca, bowiem od tego dnia rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie, a także o inne dopłaty przewidziane w nowelizacji ustawy - tłumaczył w Senacie senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski (PO). Dodał, że nowelizacja wprowadza także zmiany w sześciu innych ustawach, a minister rolnictwa musi wydać 7 rozporządzeń.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta