Obecnie można przeglądać księgi wieczyste w każdym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste. Księga prowadzona w postaci papierowej może być przeglądana tylko w sądzie prowadzącym księgę. Można także przeglądać księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym przez Internet, natomiast żeby uzyskać odpis księgi wieczystej, trzeba złożyć wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Taki odpis należy odebrać osobiście lub złożyć wniosek o wysłanie go pocztą, bo tylko odpisy wydane przez Centralną Informację są traktowane jak dokumenty sądowe.

Dzięki nowelizacji każdy, kto złoży wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej do Centralnej Informacji, będzie mógł następnie wydrukować udostępniony mu przez Internet odpis księgi i taki wydruk będzie traktowany na równi z odpisem z sądu.

Nowela wprowadzi też możliwość wielokrotnego i nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych przez Internet przez np. sądy, prokuraturę, organy celne, notariuszy, o ile jest im to potrzebne do realizacji ich zadań. Senatorowie wprowadzili w czwartek poprawkę, by z takiej możliwości mogli też korzystać adwokaci i radcowie prawni.

Zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg będzie udzielał minister sprawiedliwości. Druga senacka poprawka zmierza do tego, by minister wyrażał taką zgodę w formie decyzji.

W nowelizacji przewidziano, że centralna informacja będzie mogła, oprócz wydawania odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej, wydawać także wyciągi z ksiąg wieczystych, w których znajdą się informacje najważniejsze dla osoby, która składa wniosek o wydanie takiego wyciągu.

Dostęp do przeglądania księgi wieczystej w Internecie będzie bezpłatny.

Podczas środowego posiedzenia Senatu senator Grzegorz Wojciechowski pytał o bezpieczeństwo centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. W odpowiedzi wiceminister sprawiedliwości Jacek Gołaczyński zapewnił, że system jest zabezpieczony przed nieuprawnionymi zmianami, a księgi wieczyste staną się bezpieczniejsze niż papierowe, bo nie ulegną zniszczeniu np. wskutek powodzi.

Gołaczyński dodał, że mimo wprowadzenia ksiąg wieczystych do systemu, akta wieczystoksięgowe pozostaną w formie papierowej, dzięki czemu zawsze będzie można skontrolować zgodność księgi z aktami.

Nowela, po poprawkach Senatu, wróci teraz do Sejmu. Ma wejść w życie 1 grudnia.