Dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - kwestii związanych ze szczególną ochroną rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne w przypadku skierowania egzekucji do należącego do niego majątku; określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Krótko mówiąc, ta ochrona okazała się zbyt szczelna – i senat wycofuje się z pomysłu wykreślenia przepisu, który przestawał chronić niezbędne składniki gospodarstwa przy skierowaniu egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Więcej: Dość egzekucji z całego gospodarstwa przy małej wartości długu

Zmianę ustawy przygotował senator Ryszard Bober – ten sam, który niedawno podnosił, że przepis pozwalający na niestosowanie wyłączeń spod egzekucji prowadzonej do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika jest nadużywany.

Teraz więc znów wyłączenia spod egzekucji nie będą obowiązywały przy prowadzeniu egzekucji z całego majątku – tak, jak chciały banki, zapowiadając zaprzestanie kredytowania rolników z powodu spodziewanych niemożliwości zabezpieczenia i egzekucji długu.

Ponadto uchylony ma być zapis z ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, wymagający wpisu hipoteki na pierwszym miejscu, co ma pozwolić KOWR gwarantować spłatę kredytu restrukturyzacyjnego.

Projekt w załączniku.