Art. 29 ust1. pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane stanowi bowiem jakie budowy nie są objęte uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wśród nich nie ma wymienionych silosów na kiszonki, których wymóg został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2009 roku przepisami Unii Europejskiej o tzw. wzajemnej zgodności cross–compliance.

Obecnie rolnicy chcą dostosować gospodarstwo do obowiązujących przepisów. W przypadku budowy silosu na kiszonkę, według obowiązujących przepisów prawa, musZĄ uzyskać pozwolenie na budowę, gdzie przy budowie płyty obornikowej, która jest bardziej skomplikowanym urządzeniem technicznym, wystarczy tylko zgłoszenie zamiaru budowy.

Dlatego też zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej zasadne jest dodanie w art. 29 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane zapisu ,,silosy na kiszonkę’’.

Źródło: farmer.pl