Prowizorka się najlepiej trzyma. Trzeci rok będzie obowiązywać przejściowe rozwiązanie dotyczące sposobu naliczania składki zdrowotnej dla rolników.

Początkowo składka zdrowotna obliczana w zależności od liczby posiadanych hektarów miała być tylko za 2012 rok.  Okazuje się jednak, że to przejściowe uregulowanie okazało się wygodne – dziś znów w trybie pilnym Sejm zajął się przedłużeniem obowiązywania tej ustawy na kolejny rok. I – jak mówili posłowie – to prowizoryczne rozwiązanie najprawdopodobniej będzie obowiązywać jeszcze w 2015 r., a może i dłużej. Powód? Brak zapowiadanego projektu dotyczącego podatku dochodowego dla rolników, a tylko ustalenie zasad obliczania dochodu rolniczego może powiązać składkę zdrowotną z dochodem.

Rolnicy nie mogą zostać bez ubezpieczenia zdrowotnego – taka myśl przyświecała wszystkim posłom zabierającym głos w sejmowej debacie. I tylko dlatego projekt poprą w głosowaniu. Posłowie wskazywali jednak na konieczność systemowego uregulowania sprawy, a nie „łatanie dziur” w ostatniej chwili.

Co ciekawe, w komunikacie podsumowującym realizację expose premiera, wydanym dwa dni temu, CIR podało błędnie obowiązującą wysokość składki.

Próbowaliśmy się dowiedzieć, skąd te liczby – CIR milczy, odsyłając nas do Ministerstwa Rolnictwa. To też milczy. Cóż, pewnie po tygodniu dowiemy się, że najlepiej pytać w Ministerstwie Zdrowia, a może i jeszcze innym…

Czy rząd wie, jaka jest składka zdrowotna dla rolnika? I jak długo jeszcze potrwa ta prowizorka?

Powiązaniem składki zdrowotnej z liczbą posiadanych ha miał się zająć Trybunał Konstytucyjny. Czy dopiero to wymusi kolejne zmiany i czy te zmiany będą tym razem racjonalne?