W grudniu Ministerstwo Zdrowia przesłało Komitetowi Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy dotyczący składki zdrowotnej rolników. Różnicuje on składkę dla rolników w 2012 r. w zależności od wielkości gospodarstwa. Po zaopiniowaniu projekt trafi pod obrady rządu. Na wczorajszym posiedzeniu nie był on jednak dyskutowany. Propozycje Ministerstwa Zdrowia, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, dotyczą jedynie 2012 r.

Podczas najbliższego posiedzenia Sejm ma się zająć m.in. obywatelskim projektem ustawy o ochronie zwierząt, który zakazuje trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry, wykorzystywania zwierząt w cyrku i zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami. Jego inicjatorem jest m.in. Fundacja "Viva! Akcja dla Zwierząt".

Rozpatrzony ma zostać również obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody; dotyczy przepisów, które określają podmioty uprawnione do wydawania opinii na temat projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku narodowego. Projekt mówi także o możliwości odwołania dyrektora parku narodowego przed upływem okresu, na jaki został powołany.