Jak długo może trwać prowizorka dotycząca składek zdrowotnych dla rolników?

Podczas piątkowego głosowania nad nowelizacją przedłużającą obowiązywanie ustawy, która pierwotnie miała obowiązywać tylko w ciągu roku, kwestię tę poruszyło dwóch posłów.

Poseł Zofia Popiołek w imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch zapowiedziała:

- Mój klub będzie głosował inaczej niż wszystkie kluby, ponieważ chcemy w ten sposób wyrazić dezaprobatę dla działań rządu. Chodzi o to, żeby przez kolejny rok nie obowiązywało prowizorium. Ja wiem, że taką dezaprobatę wyrażała cała opozycja. Z tym że po to, aby nie pozostawiać luki prawnej dla rolników, wszyscy się poddali i będą głosowali za. My zagłosujemy przeciw z uwagi na to, że taki stan nie może trwać trzeci rok. Ja mam pytanie do rządu, do pana premiera. Kiedy wreszcie opracujecie system, do którego się dąży? Czy przez następne lata nadal będzie obowiązywało to prowizorium?

Podobną opinię wygłosił poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD.

- W czasie prac nad tą ustawą w Sejmie reprezentujący rząd wiceminister zdrowia, wielokrotnie odpowiadając na pytania posłów, nie był w stanie powiedzieć, na jakim etapie prac w rządzie znajdują się systemowe rozwiązania dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników, informując, że to nie jest kwestia tego resortu, że to jest kwestia resortu finansów i resortu rolnictwa – stwierdził Tomaszewski. - Wobec powyższego, korzystając z obecności pana ministra Rostowskiego, chciałbym zapytać, na jakim etapie po 4 latach od wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego znajdują się prace w rządzie, jeśli chodzi o systemowe rozwiązanie dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników.

Odpowiedzi udzielił wiceminister zdrowia Sławomir Neumann:

- Panie pośle, jak kilkakrotnie już panu mówiłem, te założenia zostały wysłane z Ministerstwa Finansów do ministerstwa rolnictwa i są tam uzgadniane. Trzy razy otrzymał pan tę odpowiedź. Rozumiem, że potrzebował pan czwartej, żeby to dotarło. A co do wypowiedzi pani poseł, przykro mi w imieniu polskich rolników, że państwo nie chcecie poprzeć tego projektu.

Ostatecznie za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 289 posłów, przeciwnego zdania było 156 posłów, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Trybunał Konstytucyjny otrzymał skargę na tę ustawę i oceni jej zgodność z Konstytucją.