Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły dwa wnioski, dotyczące ustawy o składce zdrowotnej dla rolników za 2012 r..

7 sierpnia swoją skargę złożył NSZZRI „Solidarność”, 23 listopada 2012 r. do TK wpłynęła skarga Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sprawy są w postępowaniu wstępnym i nie wiadomo, kiedy i czy przejdą do postępowania merytorycznego – dowiadujemy się w Trybunale Konstytucyjnym.