PRZEGLĄD PRASY: Według wielu ekspertów sprawa jest przesądzona i Trybunał uzna skargę. Może to oznaczać przełom w wieloletnim sporze o ubezpieczenia rolnicze.

Janusz Kochanowski uważa, że przepis zobowiązujący budżet państwa do finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników bez względu na wysokość ich dochodów jest niekonstytucyjny. Nastąpiło odstępstwo od zasady równego traktowania, ponieważ składka rolnika finansowana jest z budżetu kosztem tych, którzy płacą podatki - uzasadnia rzecznik.

Rolnicy są grupą o zróżnicowanym poziomie dochodów. Z tego przepisu korzystają również ludzie bardzo zamożni, gospodarujący na tysiącach hektarów, otrzymujący wysokie dopłaty unijne - uzasadnia.

Wniosek był przygotowywany od dłuższego czasu. Postanowiłem jednak poczekać do zakończenia kampanii wyborczej, ponieważ nie chciałem być podejrzewany o wpływanie na wynik wyborów - mówi Kochanowski.
Zapowiada jednocześnie, że przedyskutuje jeszcze wniosek z ekspertami, których zaprosił w piątek na specjalną debatę na temat KRUS.

Mimo że problem składek rolniczych dostrzegały wszystkie poprzednie rządy, nikt nie zdecydował się na reformę. Nie zamierzam czekać, aż politycy dojdą wreszcie do porozumienia. Wniosek zmusi ich do podjęcia tematu - mówi rzecznik, który chce, by Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą jak najszybciej.

Źródło: Rzeczpospolita