Obecny przepis rodzi uciążliwe obowiązki dla płatników, którzy przez 10 lat nie mają pewności co do wygaśnięcia zobowiązań wobec ZUS lub KRUS. Nowe rozwiązanie, które oznacza także krótszy okres przechowywania dokumentów z tym związanych, powoduje również mniejsze koszty administracyjne ponoszone przez przedsiębiorców i innych płatników – uzasadnia rząd przyjęte założenia.