Obecnie bowiem obowiązujące przepisy chroniące zwierzęta tego gatunku doprowadziły do nadmiernego wzrostu ich populacji i rozprzestrzeniania się zwierząt na tereny dotychczas  przez nie zamieszkałe. Działalność bobrów jak podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR doprowadza do znaczących zmian w systemie gospodarki wodnej, zalewania dużych obszarów gospodarstw rolnych i wyłączenia ich z uprawy.

- Ponadto, jak wskazują doświadczenia tegorocznej powodzi naruszane przez zwierzęta wały przeciwpowodziowe stają się nieszczelne i nie spełniają swojej roli powodując ogromne straty gospodarcze i społeczne – dodaje Szmulewicz. 

Dlatego też zdaniem samorządu rolniczego jest znalezienie rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących w sposób kompleksowy problem nadmiernego wzrostu populacji gatunków chronionych i doprowadzenie w sposób skuteczny do przywrócenia równowagi przyrodniczej na obszarach wiejskich.