Od 1 stycznia wchodzi w życie tzw. ustawa śmieciowa. Zakłada ona, że gmina przejmuje wszelkie obowiązki dotyczące odpadów komunalnych, a mieszkańcy będą płacili gminie za wywóz nieczystości opłatę ryczałtową.  Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy mogą już zdać się na gminę, jeśli chodzi o wywóz śmieci (dotyczy to również nieczystości płynnych). Gminy mają czas na zorganizowanie systemu (nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach daje im na to czas najpóźniej do 1 lipca 2013 r.).

Nie wolno więc rozwiązywać umów z dotychczasową firmą, która odbierała śmieci. Za brak takiej umowy można otrzymać mandat od 20 do 500 zł. Gmina może ponadto ustalić górną stawkę za zlecony przez siebie wywóz odpadów. Przyjmuje ją w uchwale samorząd. Jeśli ktoś w 2011 r. podpisał umowę z firmami odbierającymi śmieci, do połowy 2013 r. może korzystać z tych usług i nie wnosić opłaty do gminy, nawet jeśli wcześniej zorganizuje ona własny system odbioru śmieci.

Nowością jest możliwość kontrolowania posesji w celu sprawdzenia przestrzegania ustawy: posiadania umowy i dowodów opłat za wywóz nieczystości, a także sprawdzenie gromadzenia śmieci i np. czy nie są spalane niedozwolone odpady.