Gmina będzie pobierać opłaty od wszystkich mieszkańców  i odpowiadać za gospodarowanie odpadami na swoim terenie.

W myśl nowych przepisów gmina ma zapewnić odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, a także możliwość selektywnego zbierania odpadów.

Z kolei odbiorem odpadów będą zajmowały się firmy wybrane przez samorządy w przetargach. Za taką usługę wszyscy mieszkańcy danej gminy będą ponosić jednakową opłatę. Wyjątek mają stanowić ci, którzy będą segregować śmieci. Dla nich stawka powinna być niższa.

Resort środowiska wskazuje, że nowe zasady uwolnią gospodarstwa domowe od poszukiwania firm, które zajmują się odbiorem odpadów.

Ten obowiązek wezmą na siebie gminy, które będą także miały dopilnować, aby śmieci zostały odpowiednio zagospodarowane. Mają też zniknąć problemy z takimi problematycznymi odpadami jak zużyte baterie, lodówki czy zbędne, zużyte sprzęty o większych gabarytach, przykładowo meble.

Do obowiązku gmin będzie należało zorganizowanie punktów odbioru dla tego typu śmieci.

W założeniach nowych regulacji gminy, mając środki z opłat za odpady, będą mogły przeznaczyć je także na inwestycje. Chodzi przede wszystkim o zakłady, w których śmieci będą przetwarzane.

Potrzebne są liczne kompostownie do przetwarzania odpadów mokrych, spalarnie i sortownie, gdzie możliwe jest odzyskanie surowców wtórnych. Nowe prawo ma też pozwolić na skuteczniejsze ubieganie się o środki unijne oraz współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej na stronie wnp.pl.