Tym samym sformalizowano wszystkie przepisy dotyczące jakości soków owocowych – przede wszystkim kwestii ich słodzenia oraz składu. Dyrektywa powstała przede wszystkim w celu ochrony interesów konsumentów oraz poprawienia swobodnego przepływu soków owocowych i zawiera szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Zmieniono sposób określania produktów – i tak na przykład w odniesieniu do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia soku cytrynowego lub soku z limonek, nazwa produktu będzie zawierała wykaz użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów, zgodnie z wykazem składników. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców oznaczenie użytych owoców może jednak zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.

Również uregulowana została kwestia dopuszczalnych dozwolonych składników – w tym również cukrów, których nie będzie już wolno dodawać, chyba, że w przypadku nektarów owocowych produkt będzie zawierał jedynie „naturalnie występujące cukry”. Ponadto nowa Dyrektywa zwiera Załączniki określające minimalne zawartości soku lub przecieru owocowego, opisy do szczegółowych oznaczeń składników oraz minimalne wartości w skali Brix dla odtworzonych soków owocowych i przecierów owocowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, produkty wprowadzone na rynek przed 28 października bieżącego roku będą sprzedawane jeszcze na „poprzednich zasadach” do 28 kwietnia 2015 roku.