Pomimo że Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendowała Sejmowi odrzucenie, posłowie zadecydowali o dalszych pracach nad projektem.

Tylko 9 posłów było za odrzuceniem projektu, przeciwko zagłosowało 212, ale aż 182 wstrzymało się od głosu – co może oznaczać, że posłowie po prostu woleli projektu nie odrzucać przed wyborami, zwłaszcza że szanse na jego uchwalenie w tej kadencji Sejmu są nikłe. Projekt ponownie trafi do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziła pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw, postanawiając o powołaniu podkomisji w celu rozpatrzenia spornych kwestii.