Wątpliwości rozstrzygnął NSA w składzie siedmiu sędziów, a o podjętej uchwale (sygnatura akt: II GPS 2/12)  napisała „Rzeczpospolita”. Sąd uznał, że jeśli rolnicy działają na zasadzie spółki cywilnej, status producenta rolnego przysługuje spółce, a nie jej wspólnikom, czy jednemu ze wspólników z nadanym numerem identyfikacyjnym, jednym dla całej spółki.