Spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami – ten zapis z Prawa wodnego, przypomniany przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako podstawa do interwencji, okazał się podstawą do wykreślenia członka ze spółki wodnej.

Rzecznik interweniował po tym, jak spółka wodna odmówiła wykreślenia z listy członków osoby, która o to zawnioskowała. Wtedy wnioskodawca poprosił RPO o interwencję w sprawie przymusowego członkostwa w spółce wodnej. Po kilku pismach Rzecznika do spółki wodnej (i po interwencji starosty powiatowego) spółka wykreśliła wnioskodawcę z listy członków – poinformował RPO. 

„Rzecznik stoi na stanowisku o całkowitej dobrowolności członkostwa w spółkach wodnych, nawet jeśli nastąpiło ono z mocy prawa. Art. 58 Konstytucji wyraża pełną swobodę każdego obywatela do zrzeszania się. Wynika z niej nie tylko swoboda przystępowania do różnych gremiów i zrzeszeń, ale również możliwość swobodnego występowania z nich” – przypomniał rzecznik.

To już kolejna interwencja rzecznika w sprawie spółek wodnych.

Czytaj też: Nie wystarczy zgoda na założenie spółki wodnej, aby być jej członkiem