Raptem trzy artykuły – a tyle dyskusji…

W porządku dziennym rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez PiS.

Posłowie PiS w odmienny sposób niż Senat i MRiRW proponują uregulować kwestię sprzedaży bezpośredniej.

Przede wszystkim proponują, aby z podatku dochodowego była zwolniona nie tylko sprzedaż na rzecz  konsumenta końcowego, lecz również lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio  zaopatrującego konsumenta końcowego.

Drugą zmianą byłoby wyłączenie działalności polegającej na przetworzeniu i sprzedaży produktów rolnych,  pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, spod rygorów ustawy o działalności  gospodarczej, co pozwoli rolnikom występującym w roli drobnych przetwórców na uniknięcie skomplikowanych formalności związanych z procedurami rejestracyjnymi.

Do tego usunięcie wymogu zatwierdzenia małego zakładu przetwórstwa przyrolniczego przez powiatowego inspektora sanitarnego – to zdaniem posłów mogłoby ułatwić sprzedaż bezpośrednią rolnikom, a i nie pogorszyć stanu skarbu państwa przez spadek wpływów, gdyż wyjęcie tej działalności spod rygorów ustawy podatkowej nie spowodowałoby braku wpływów podatkowych, bo i dziś działalność taka pozostaje poza opodatkowaniem, w szarej strefie.