Sprzedaż bezpośrednia znów stała się przedmiotem obrad Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senat zaproponował uregulowanie sprawy sprzedaży bezpośredniej.

W lutym senacki projekt trafił jednak ponownie do prac w komisjach, te postanowiły powołać podkomisję, która przygotowała sprawozdanie.

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw było dziś tematem wspólnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdanie z prac podkomisji przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Jacek Brzezinka.

Jak stwierdził, podkomisja otrzymała jedną poprawkę – wprowadzającą okres przejściowy. Spodziewano się szybszego wejścia w życie ustawy, teraz jednak wynikła potrzeba wprowadzenia takiego okresu, stąd przychylne przyjęcie poprawki. Rozpatrzono też pozostałe zgłoszone poprawki – odrzucając je (chodziło m.in. o zwiększenie limitu sprzedaży).

Połączone komisje przegłosowały poszczególne artykuły ustawy, za przyjęciem projektu ostatecznie opowiedziało się 38 posłów, przeciw było 23, a 2 wstrzymało się.

- Zawsze trzeba mieć nadzieję i wiarę – stwierdził prowadzący obrady połączonych komisji poseł Dariusz Rosati, odnosząc się w ten sposób do możliwości przyjęcia propozycji w komisjach bez głosowania i bez sprzeciwu.

Rolnicy powinni natomiast mieć nadzieję i wiarę, że Sejm wkrótce umożliwi im wreszcie sprzedaż produktów przetworzonych – chociaż w skromnym zakresie. Do 9 kwietnia ma być gotowa opinia w sprawie zgodności projektu w prawem unijnym, co otwiera możliwość zajęcia się projektem przez Sejm.