W Sejmie są trzy projekty nowelizacji ustaw – jeden senacki i dwa poselskie – dotyczących umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej.

Projekt senacki zakłada limit 7 tys. przychodu nieopodatkowanego. Projekty poselskie idą dalej.

Po długiej dyskusji posłowie postanowili skierować je do dalszych prac w komisjach.

- Na najbliższym posiedzeniu rządu pewnie będzie  przygotowane stanowisko do tych projektów - zapowiadał wiceminister  Kazimierz Plocke podczas obrad sejmowej KRiRW 6 listopada.

Czas płynie – a opinii w tej sprawie rządowi nie udało się wypracować.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, „poselskie projekty dotyczące sprzedaży bezpośredniej były punktem obrad posiedzenia Rady Ministrów 02.12.2014 r.

Rada Ministrów nie zajęła stanowiska wobec projektów.”

Umożliwienie sprzedaży bezpośredniej było zapowiadane wielokrotnie, także w wywiadzie dla „Farmera” minister Marek Sawicki zapowiadał uregulowanie tej sprawy do końca bieżącego roku:

„Moim celem jest przedstawienie do końca roku takiej propozycji legislacyjnej, żeby przetworzenie w gospodarstwie miało charakter przedłużenia działalności rolniczej bez ograniczeń w zakresie ilościowym i kwotowym, po to, żeby przynajmniej przez pierwsze 5 lat taka działalność mogła się rozwijać. Marzy mi się model austriacki i mam nadzieję, że do końca roku od strony prawnej to rozpracujemy i położymy rolnikom do realizacji. Pod to także będą przygotowane szczegółowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania grup producentów, organizacji producenckich, gdzie w tamtych działaniach będą szczególne preferencje dla organizujących się małych i średnich gospodarstw w zakresie przetwarzania i sprzedaży bezpośredniej, w tym także produkcji ekologicznej.”