Stanisław Kalemba powiedział, że w czerwcu prezydencja duńska podsumowała dwie rundy dyskusji dotyczących pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej, przedstawiając zmienione teksty projektów legislacyjnych. W niektórych obszarach spełniają one polskie oczekiwania, choć należy pamiętać, że propozycje cały czas podlegają negocjacjom i nie można ich uznać za ostateczne.

- W obszarze płatności bezpośrednich z punktu widzenia stanowiska rządu RP pozytywnie należy ocenić np. zmiany związane z „zazielenieniem”, polegające na uelastycznieniu tego instrumentu i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych związanych z jego wdrożeniem – mówił minister. -  Jednak nadal uważam, że środki finansowe na te jednakowe dla wszystkich rolników wymagania są nierówno podzielone pomiędzy państwa członkowskie.

Za częściowo satysfakcjonujące uznał też Kalemba rozmowy na temat II filara:

- W ramach przepisów dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich korzystne są np. elastyczniejsze zapisy dotyczące przygotowywania programów czy rozszerzenie zakresu beneficjentów działania dotyczącego poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych. Z drugiej strony propozycja nowego podejścia do wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi jest dla mnie po prostu nie do zaakceptowania.

Podczas prezydencji cypryjskiej zamierzano doprowadzić do uzgodnień dotyczących czterech głównych propozycji legislacyjnych  - bezskutecznie, także ze względu na brak rozstrzygnięć dotyczących budżetu.

- W odniesieniu do płatności bezpośrednich brak jest porozumienia co do wyrównania płatności bezpośrednich opartych na obiektywnych kryteriach wewnątrz państw członkowskich, wsparcia młodych rolników oraz alternatywnych koncepcji zazielenienia w ramach płatności bezpośrednich – mówił Kalemba. -  W przypadku kwestii rozwoju obszarów wiejskich nadal są rozbieżności w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem czy wytyczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi, także obowiązkowego przeznaczania 25 proc. II filara na działania związane ze środowiskiem i klimatem i w wielu innych jeszcze kwestiach, które zdaniem poszczególnych państw członkowskich wymagają dalszej dyskusji. W odniesieniu do wspólnej organizacji rynku dyskusje powinny dotyczyć jeszcze nadzwyczajnych środków rynkowych, skuteczności siatki bezpieczeństwa i ewentualnego uaktualnienia cen referencyjnych, obowiązkowości uznawania organizacji producentów, reguł konkurencji, czy sprawy utrzymania kwot cukrowych czy też mlecznych.

Odnosząc się do realizacji uchwały Sejmu, dotyczącej zmobilizowania i wsparcia rządu do walki o zrównanie dopłat bezpośrednich, Kalemba zapewnił:

- Sprawa wyrównania płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej ma znaczenie wyjątkowe. Przypomnę tylko stanowisko, które jest niezmiennie prezentowane, że dla polskich rolników celem jest uzyskanie średnich płatności w Unii Europejskiej. Ten cel prezentujemy niezmiennie.