- Od dnia 26 listopada 2015 sprzedaż środków  ochrony roślin przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników będzie dozwolona jedynie osobom, które ukończą szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin – zapowiadał wiceminister. -  Przepis ten stanowi bezpośrednią implementację postanowienia dyrektywy 2009/128. Zakazane zostanie stosowanie środków ochrony roślin zakwalifikowanych do co najmniej jednej kategorii zagrożenia dla zdrowia człowieka, na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych, a wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Ponadto wiceminister zapowiedział, że prowadzony zostanie obowiązek dokumentowania od 2014 roku stosowania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zasad integrowanej ochrony, które zostaną określone w przepisach wykonawczych do tej ustawy.