- Rozpoczęliśmy już proces zdejmowania świń z rynku w obszarze zagrożonym. Są też prowadzone procedury w celu pozyskania dalszych środków finansowych na zapewnienie skupu, po cenach rynkowych,  około stu tysięcy sztuk trzody chlewnej i przerobienie ich na konserwy – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas kolejnego posiedzenia działającej w resorcie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Minister za niezbędne uznał przyspieszenie redukcji populacji dzików, które stanowią podstawowy wektor przenoszenia ASF.

– Chciałbym, aby zrobiły to koła łowieckie dobrowolnie, ale jeśli ta procedura nie ruszy to na mocy nowej ustawy będą wydawane decyzje administracyjne – zapowiedział minister Jurgiel i dodał, że zapisy tej ustawy będą bezwzględnie egzekwowane.

Ustawa, która  wprowadzi nowe rozwiązania, niezbędne do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, została już podpisana przez Prezydenta RP i czeka na opublikowanie. Wprowadzone tą ustawą zmiany pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu  zwalczania afrykańskiego pomoru świń.