Rekompensaty przysługują w strefie buforowej – tłumaczył Sawicki. Najpierw trzeba więc zdjąć z rynku nadwyżki istniejące w województwie mazowieckim i lubelskim, a dopiero potem zmniejszać strefę. Ze znoszonej strefy musimy odebrać tuczniki, które rolnicy mają do sprzedaży. 

Sawicki daje sobie 2-3 tygodnie na zdjęcie nadwyżki trzody z rynku.

Skup ma ruszyć po tym, jak postanowiono o nieznakowaniu mięsa ze strefy buforowej.