Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się dziś rynkiem cukru.

W porządku dziennym posiedzenia były dwie informacje:

*   Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego;

* Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego dla polskich rolników z uwzględnieniem:

- czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność),

- konkurencyjności produkcji buraka cukrowego na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że wszyscy producenci cukru obecni na polskim rynku przedstawili nowe warunki kontraktacji, trzej zawarli już umowy. Warunki są zróżnicowane. KSC zakontraktowała ok. 20 proc. planu, Pfeifer – praktycznie zakończył kontraktację, Nordzucker zakontraktował więcej niż w ubiegłym roku, Suedzucker podpisał porozumienie z 17 związkami plantatorów i zawierane są umowy. Przed zawarciem porozumień w ub r. MRiRW prowadziło rozmowy, namawiając strony – producentów cukru i organizacje plantatorów - do zawarcia porozumienia na poziomie krajowym, co się nie udało. Zawierane są więc porozumienia na poziomie poszczególnych producentów.

W roku gospodarczym 2016-17 powierzchnia uprawy buraka wyniosła 203 tys. ha, 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Polska zajmuje 3. miejsce pod względem produkcji cukru, wyprzedzają nas Francja i Niemcy. Możliwe jest osłabienie pozycji plantatorów w związku ze zniesieniem kwotowania – stąd ubiegłoroczne dążenie ministerstwa do ułatwienia zawarcia krajowego  porozumienia.

Trudno jest ostatecznie ocenić jeszcze skutki zmian, jakie nastąpią od tego sezonu – podsumował wiceminister.

Dyrektor Biura KZPBC Rafał Strachota podkreślił, że nowe przepisy osłabiają plantatorów. Rozmowy na temat warunków kontraktacji są utrudnione i równowaga stron nie zawsze jest zachowywana. Porównał warunki kontraktacji proponowane przez różnych producentów cukru.

Obecni podczas posiedzenia komisji plantatorzy wskazywali, że Suedzucker próbuje zawrzeć kosztem plantatorów umowy, które pozwolą mu potem obniżyć cenę cukru i doprowadzić w ten sposób do upadku KSC.

Więcej o Suedzucker: UOKiK pomoże plantatorom buraka dla Suedzucker?

Poseł Anna Szmidt-Rodziewicz wsparła plantatorów i zaapelowała do plantatorów z innych części kraju o solidarność, ponieważ sytuacja, która dotyka teraz kontrahentów Suedzucker, może też dotknąć plantatorów z innych części kraju. Potrzebne jest wspólne stanowisko, które może pomóc.

Nie wypracowano jednak żadnej koncepcji działania.

Poseł Jarosław Sachajko stwierdził, że KRiRW będzie wracać do tematu cukru i prywatyzacji KSC. Poinformował, że 30 stycznia zwrócił się do UOKiK-u. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że nie widzi on obecnie możliwości ingerowania w proponowane ceny. Ministerstwo zaś uważa ustawę o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych za wystarczające rozwiązanie.

Wiceminister Jacek Bogucki zapowiedział, że ARR będzie kontrolowała zawierane umowy.