Zmiana ma zasadniczy charakter - polega na wymianie całego załącznika do rozporządzenia, w którym określono wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Jak podano w uzasadnieniu, spowodowane jest to efektem zmian klimatycznych i koniecznością dostosowania tych wartości do rzeczywistych poziomów. W szczególności przyspieszeniu uległ okres wegetacyjny, szybciej następują poszczególne fazy rozwojowe i są skrócone, co powoduje gorsze plony. Dotychczasowe wartości progowe KBW okazują się „nieadekwatne do występujących ekstremalnych warunków pogodowych”, jak to określono w uzasadnieniu projektu. ”Należy zatem dokonać stosownych zmian dotyczących wartości KBW, aby możliwa była jak najbardziej rzetelna ocena przyczyn i skutków związanych z niedoborem wody” – podano.

Jak przekonuje ministerstwo, nowe wartości KBW „zdecydowanie precyzyjniej określają wpływ niedoboru wody na plonowanie roślin” i są „bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w okresie wegetacyjnym”, co ma umożliwić „uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą”.

Nowe wartości KBW dotyczą również kukurydzy, a „korekta” obejmuje też gleby lekkie.

Szczegóły w załączniku, dla porównania również obecne rozporządzenie.