W związku z niejasnymi zapisami w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a mówiącymi między innymi o możliwości szacowania szkód przez Komisje, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o jego interpretację.

O jakie kwestie konkretnie chodziło, pisaliśmy w poniższym artykule:

Rolnik może wnioskować o komisję suszową bez protokołu z aplikacji

Na odpowiedź nie trzeba było czekać długo. Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 19 lipca 2023 roku wyjaśnia, że (…)„zgodnie z obowiązującymi przepisami Zespoły Komisji mogą przystąpić do lustracji upraw rolnych i dokonać szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą. Szacowanie szkód odbywa się na wniosek producenta” (…).

Komisje będą zwracały szczególną uwagę na zgodność upraw i powierzchni zgłoszonych do lustracji z wnioskiem o płatności obszarowe.

Co bardzo ważne, w cytowanym piśmie wojewoda także wskazuje, że rolnik nie musi do wniosku o oszacowanie suszy przez Komisje dołączać protokołu lub kalkulacji z oszacowania wygenerowanych przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”.

Nie mniej jednak, rolnik musi w tej aplikacji złożyć wniosek o oszacowanie. 

Rolniku - rób zdjęcia pola przed żniwami!

Redakcja farmer.pl radzi natomiast - na wszelki wypadek - robić zdjęcia dotkniętego suszą pola przed żniwami.

Tak, jak to właśnie zaproponowała rolnikom jedna z łódzki gmin.

Wójt tej gminy poinformował specjalnym pismem rolników, że 24 lipca br. rozpocznie pracę komisja suszowa i jednocześnie zaznaczył, że niezbędne jest udokumentowanie szkód powstałych w wyniku suszy w formie zdjęć.

Jak napisał wójt, zdjęcia należy wykonać przed planowanymi żniwami, w przypadku braku dokumentacji fotograficznej, po skoszeniu zbóż, nie będzie możliwe oszacowanie szkód jakie poniósł właściciel upraw.

Kiedy zacznie działać aplikacja suszowa?

Zgodnie z zapowiedziami ministra Roberta Telusa aplikacja suszowa powinna zacząć działać około 20 lipca. Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, że dla rolników powinna być dostępna raczej w drugiej połowie lipca, a dla gmin w sierpniu br.

Dziś jest 20 lipca - aplikacja jeszcze nie funkcjonuje.

Jak na razie nie wiadomo jeszcze jakie straty wywołała tegoroczna susza czy inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niemniej rząd chce w budżecie państwa na 2024 rok zarezerwować na pomoc suszową 1,497 mld zł.