Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jakieś fatum krąży ostatnio nad ARiMR, a zwłaszcza, a może przede wszystkim, nad jej informatyczną częścią.

Jak nie problem ze składaniem wniosków o dofinansowanie z KPO:

- to teraz przedłużająca się w nieskończoność awaria nowego systemu IRZplus.

Wdrożenie nowej aplikacji IRZplus było konieczne, ponieważ nowe przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt zwiększyły liczbę gatunków, które muszą być zgłaszane do ARiMR.

- Jako doradcy, jak i rolnicy oraz grupy producentów jesteśmy bezradni. W Agencji zapanował taki chaos i panika, że nikt nie chce rozmawiać, a tym bardziej się spotkać. Ostatnie dni potwierdzają, że system IRZplus został udostępniony bez wykonania podstawowych testów jego sprawności i kompletności - zwraca uwagę Mikołaj Baum, prezes Agraves Sp. z o.o.

Jak zauważa, system IRZplus po zmianie:

  1. nie działa w pełni,
  2. dane z niego generowane są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd,
  3. nie działa API (oprogramowanie do automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami),
  4. na stronie ARiMR brak filmików instruktażowych dla rolników, a instrukcja pojawiła się dopiero niedawno
  5. nie odbyły się żadne szkolenia przed uruchomieniem nowej wersji - nikt nie spodziewał się aż takich zmian!
  6. jeden użytkownik nie może obsługiwać kilku stad (a taka funkcjonalność była wcześniej).

Jak natomiast wynika z projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na nowy system IRZplus przeznaczono ponad 20 mln zł!

Co na to ARiMR?

Redakcja farmer.pl od dłuższego czasu próbuje uzyskać z ARiMR informację, co mają zrobić gospodarze, którzy nie mogą wpisać przemieszczenia zwierząt – choć są zobligowani do informowania o tym fakcie Agencji w określonym, krótkim czasie.

Ponad tydzień temu wysłaliśmy do ARiMR pytanie, jak Agencja będzie w przyszłości traktować takie osoby z problemem jak wyżej, tj. czy może w jakiś sposób uspokoić rolników, którzy boją się konsekwencji niedotrzymania terminów wynikających przepisów – choć nie jest to ich wina. Jaką odpowiedź otrzymaliśmy?

- Uprzejmie informujemy, że prace zmierzające do jak najszybszego usunięcia trudności związanych z korzystaniem z aplikacji IRZplus trwają. Od wdrożenia nowego systemu (9 stycznia 2023 r.) obserwuje się znaczną poprawę jego działania - zaznacza w odpowiedzi Biuro Prasowe ARiMR.

Zdaniem Agencji trudności z działaniem tej aplikacji wynikają z równoczesnego prowadzenia wielu złożonych procesów, m.in. migracji danych; przetwarzania informacji zawartych w zgłoszeniach; uruchomienia nowych rejestrów dla nieewidencjonowanych dotychczas gatunków zwierząt; wdrożenia rejestru stref ASF oraz modułów służących do kontroli i zamawiania środków identyfikacji. - Eksperci z firmy zewnętrznej, którzy stworzyli ten system, nieustannie pracują nad poprawieniem jego działania - zapewnia ARiMR.

Jak dodaje, zgłoszenia do komputerowej bazy danych posiadacze zwierząt mogą składać nie tylko za pomocą aplikacji IRZplus.

- Właściciele koniowatych oraz posiadacze bydła, owiec, kóz i świń mogą korzystać z formularzy udostępnionych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat i dostarczać je do biur powiatowych ARiMR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczone jest również przesyłanie dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym za pomocą platformy e-PUAP i drogą e-mailową - informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Jednocześnie prosi, aby o nieprawidłowościach w działaniu nowej IRZplus informować drogą elektroniczną na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl. W wiadomości powinien znaleźć się dokładny opis sytuacji z dołączonym zrzutem ekranu komputera, który zobrazuje zaistniały problem.

- Dzięki takim informacjom od użytkowników, eksperci będą mogli zdiagnozować występujące trudności i rozwiązywać je w możliwie najkrótszym czasie - zaznacza ARiMR.