Jak informowaliśmy, nie zostało przyjęte rozporządzenie, określające nowe zasady szacowania szkód łowieckich.

Więcej: Ministerstwo Środowiska myśli nad zmianami w szacowaniu szkód łowieckich?

Ministerstwo Środowiska nadesłało następującą informację:

„Informujemy, że zakończył się etap uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach rolnych. Jednocześnie z uwagi na liczbę zgłoszonych uwag i istniejące rozbieżności, które należy wyjaśnić, rozporządzenie nie zostało dotąd opublikowane.

Zwracamy uwagę, że ogólne zasady szacowania szkód wraz z terminami zgłoszeń oraz podmiotami dokonującymi szacowania określone zostały wprost w ustawie – Prawo łowieckie. Od 1 października 2018 r. straciło moc uprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska regulujące kwestie szacowania szkód. Jednocześnie do tej pory nie ma nowych przepisów wykonawczych. Z uwagi na fakt, że obowiązek szacowania szkód wynika wprost z ustawy – Prawo łowieckie, a brak realizacji tego obowiązku z uwagi na utratę mocy rozporządzenia MŚ miałoby negatywne oddziaływanie na rolników, oczekujących rekompensaty poniesionych strat, sugerujemy posiłkowanie się przy szacowaniu zasadami zawartymi w rozporządzeniu z 8 marca 2010 r.

Niniejsza opinia jest opinią Departamentu Leśnictwa MŚ i nie jest wiążąca dla innych podmiotów lub organów.”